Tovertafel

Een tovertafel is een instrument, dat bewoners met een speciale behoefte in beweging, door middel van interactieve lichtprojecties. De tovertafel is speciaal geschikt voor ouderen in de latere fase van dementie De Stichting Vrienden van De Plantage heeft in 2016 een tovertafel aangeschaft en deze is midden juni 2016 in gebruik genomen.
Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt door de Activiteitenbegeleiding samen met bewoners, maar ook door familieleden samen met een bewoner.
De tovertafel rouleert tussen de afdelingen Annapolder/Schapengors en Nieuwe Goote/ Nieuwland.

Tovertafel