Bestuur Stichting Vrienden van De Plantage:

Het Bestuur heeft in 2018 een overleg op
11 januari
18 april
13 juni
12 september

Indien er dringende agendapunten zijn, last het bestuur een extra overleg in.

Voorzitter:
De Heer J.van Doren

Penningmeester:
de heer J. den Ouden

Secretaris:
Mevrouw N.C. Wijnen

Vice-voorzitter / Projecten/Sponsoring:
De heer W. Kabouw

PLV.secretaris / Werving donateurs:
vacant

Lid / P.R. activiteiten:
Mevrouw M. Braams

Lid / Contact binnen De Plantage:
Mevrouw Sandy de Bruijn

Mocht u één van de bestuursleden willen spreken, dan kunt u hiervoor de receptie van het verpleeghuis De Plantage benaderen, telefoonnummer 476000.

Contactinformatie

Stichting Vrienden van De plantage
Adres: Plantageweg 4
Postcode: 3232 LE Brielle

Telefoon: 0181 - 476 000
E-mail: info@svvdp.nl

U vindt ons

Maps