Bestuur Stichting Vrienden van De Plantage:

Het Bestuur heeft in 2020 een overleg op

Indien er dringende agendapunten zijn, last het bestuur een extra overleg in.

Voorzitter:
De Heer J.van Doren

Penningmeester:
de heer J. den Ouden

Secretaris:
Mevrouw N.C. Wijnen


Vice-voorzitter / Projecten/Sponsoring:
De heer W. Kabouw

PLV.secretaris / Werving donateurs:
vacant

Lid / P.R. activiteiten:
Mevrouw M. Braams

Lid / Contact binnen De Plantage:
Mevrouw Sandy de Bruijn

Mocht u één van de bestuursleden willen spreken, dan kunt u hiervoor de receptie van het verpleeghuis De Plantage benaderen, telefoonnummer 476000.