De stichting Vrienden van de Plantage voldoet met onderstaande gegevens aan de voorwaarden, gesteld door de Belastingdienst, om als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ) te worden geregistreerd.
De naam is : Stichting Vrienden van de Plantage,
Plantageweg 4,
3232 LE Brielle.
Kamer van Koophandel Rotterdam nummer 41136083.
Het fiscale nummer van de stichting bij de Belastingdienst is 8062.05.507.

Bankrekening: IBAN NL07RABO0344871304

De bestuurssamenstelling van de stichting is momenteel als volgt :
De heer J. van Doren, Voorzitter.
Mevrouw N.C. Wijnen – Hoogenraad. Secretaris.
De heer J. den Ouden, Penningmeester.
De heer W. Kabouw, Lid.
Mevrouw S. op de Weegh, Lid.
Mevrouw J. Wolters, Lid.

Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft ten doel: om met behulp van zowel financiële middelen als middelen in natura projecten en activiteiten te ontwikkelen, te ondersteunen en/of te realiseren op het gebied van welzijn en ontspanning, ten behoeve van bewoners en klanten van het verpleeghuis de Plantage te Brielle, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, en dit te bevorderen, alles in de ruimste zin.

Op de website van de stichting vindt u de halfjaarlijkse Vriendenbulletin’s, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de gerealiseerde activiteiten.

Hieronder vindt u de financiële verantwoording (pdf)