Op vrijdagmiddag 10 juni 2022 werd vanaf 15.00 uur het 25 jarig bestaan van De Stichting Vrienden van de Plantage (SVVDP) gevierd in de vorm van een gezellige receptie. Onder de muzikale gitaarklanken van Erwin Kandan, Ted van Noort en zang van Suzanne Ness, werd het feestje gevierd.

Een mijlpaal, want in de loop van deze 25 jaar heeft de SVVDP veel voor de bewoners van de Plantage kunnen doen. Voorzitter, Joop van Doren, nam halverwege de receptie het woord en bedankte allereerst zijn mede bestuursleden; Wim Kabouw, Nel Wijnen, Jaap den Ouden, Sylvia op de Weegh en Jeanine Wolters voor inzet en bijdrage. Tevens bedankte hij alle sponsors en donateurs die zich gedurende deze 25 jaar hebben ingezet voor de Stichting. Met alle middelen die hier vandaan zijn gekomen, zijn veel doelen, projecten en wensen mogelijk gemaakt voor de bewoners van de Plantage.

Namens de gemeente Brielle was wethouder Van Ravenhorst aanwezig om de Stichting te feliciteren en te benoemen dat het goed is dat er aandacht is voor de behoeften van de bewoners van de Plantage om meerdere vlakken, gezondheid, mentaal en vertier. Hij overhandigde een cheque ter waarde van de € 125,00 aan de voorzitter om dit nog eens te onderstrepen. Tot slot nam bewoonster Dianne van Stevendaal het woord en bood de Stichting gipsen engelenvleugels aan als dank en symbool voor liefde en zorg die zijn ontvangen. Vervolgens werd er nog gezellig nagepraat op de receptie met oud bestuurders, vrijwilligers, bewoners en personeel van de Plantage.  Inmiddels hebben alle donateurs een bedankkaart ontvangen voor hun donateurschap.

25 jaar svvdp