home svvdp2021-07-13T09:14:15+02:00

Vrienden voor de rest van je leven, door om elkaar te geven!

De Plantage

Op verzoek van Careyn verpleeghuis De Plantage is i.v.m. het coronavirus besloten de opening van de belevingstuin gepland op 21 maart 2020 tot nader order uit te stellen.


De Stichting Vrienden van De Plantage is opgericht in 1997 met als doel om naast de reguliere zorg, middelen(geld) en goederen te verwerven om het leven van de bewoners te veraangenamen. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van fondsen, sponsors, bedrijfsleven en donateurs, waardoor hun tijdelijke of permanente verblijf dragelijker en comfortabeler wordt. Alle bestuursleden zetten zich dan ook geheel vrijwillig in om dit doel met elkaar te bereiken. Zij kunnen echter niet zonder uw steun.

De Plantage

Aandacht voor iets extra’s!

Omdat bijna het gehele budget wordt opgeslokt voor de basiszorgverlening hebben de verpleeghuizen nauwelijks geld voor iets extra’s voor de bewoners. Met de uitdrukking “geen woorden, maar daden” heeft De Stichting Vrienden van De Plantage inmiddels al een aantal projecten en persoonlijke wensen van en voor de bewoners van het verpleeghuis gerealiseerd.

Donateur worden
Ga naar de bovenkant